Frecvente de interferenta cerebrala

December 17th, 2008 by admin

Creierul uman este impartit, din punct de vedere anatomic, după cum bine ştim, în două emisfere, inregistrand o activitate bioelectrică, împărţită în patru mari intervale de frecvenţă.
Astfel, emisfera stângă este logică şi lucrează pe bază de simţuri. Acest lucru este folositor în anumite situaţii dar constituie un obstacol în altele. Această emisferă păstrează experienţele noastre din lumea fizică. Ea ne asigură sensul calităţii, cunoştinţa, capacitatea logică, capacitatea de analiză, limbajul şi cele cinci simţuri fizice. Lucrează în spectrul de frecvenţă de 21-10,5 cicli/secundă. În interiorul acestui interval, regăsim integral banda de frecvenţă β, cuprinsă între 21-14 cilcli/secundă. În parte, regăsim şi banda de frecvenţă α, care se întinde pe segmentul 14-7 cicli/secundă. Acestor benzi de frecvenţă cerebrală, le corespund şi stările cerebrale cu acelaşi nume.
Starea β este specifică activităţii cerebrale în zona lumii fizice, cu timp şi spaţiu, aici fiind active nivelurile conştiente exterioare. Informaţiile sunt colectate prin intermediul celor cinci simţuri fizice. Acesta este planul acţiunii efective.
Starea α este specifică activităţii cerebrale în zona lumii sufleteşti, emoţionale şi mentale, în care încă mai dăinuie spaţiul şi timpul. Aici sunt active nivelurile conştiente interioare, în care lucrează intuiţia şi gândirea. Este zona somnului superficial şi spaţiul primului nivel al sugestiei.
Emisfera dreaptă nu este limitată la logică şi lucrează pe bază de imagini mentale. În această emisferă se păstrează experienţele imaginaţiei şi vizualizării. Ea ne asigură capacitatea de vizualizare, imaginaţia creativă, fantezia, intuiţia, instinctele nelogice, sinteza, telepatia, simţurile artistice, afectivitatea, emotivitatea şi cele cinci simţuri spirituale. Această emisferă începe să lucreze în starea α, dar pe segmentul 10,5-7 cicli/secundă, coborându-şi frecvenţa până aproape la zero. Ea funcţionează şi în banda de frecvenţă θ, cuprinsă între 7-4 cicli/secundă. Aici găsim somnul profund. În starea θ se poate efectua chirurgie, stomatologie, naştere fără dureri, deoarece cel care stăpâneşte această stare, stăpâneşte corpul eteric, care printre altele este responsabil şi cu transmiterea durerii către creier. Stările α şi θ găzduiesc integral fenomenul gândirii. Aici îşi are sediul cel de al doilea nivel al sugestiei. Ultima stare pe care o poate dezvolta emisfera cerebrală dreaptă este starea Δ, având banda de frecvenţă pe segmentul 4-0 cicli/secundă. Aici creierul ia contact cu lumea spirituală, fără de timp şi spaţiu, în zona inconştienţei. Când el oscilează pe frecvenţe din ce în ce mai apropiate de 0 cicli/secundă, începe să aibă acces la Cartea Destinului Personal şi mai apoi, la Marea Carte a Destinelor.

« Previous Entries